Deprecated: Required parameter $parent follows optional parameter $field in /home/muzeulagricultur/public_html/wp-content/plugins/museumwp-toolkit/includes/redux/extensions/ow_repeater/ow_repeater/field_ow_repeater.php on line 46
Muzeul Național al Agriculturii prezintă:
Un testament din 1827
Autorul acestui document se numeşte Dumitru Mangu, de profesie negustor din Bucureşti. Documentul în cauză este un manuscris în alfabet chirilic, pe două coli de hârtie confecţionate manual şi lipite între ele. Face parte din patrimoniul muzeului prin amabilitatea doamnei Stoianovici Ileana, donatoarea Fermei Perieţi.
Cuvântul desemnat pentru testament este „Diată”. Documentul, prin organizarea conţinutului, poate fi un bun exemplu în modul în care erau redactate testamentele în perioada de început a secolului XIX. Fără a folosi o frază de început, se observă prezentarea averii imobile şi mobile, lăsate spre moştenire: aici a unei prăvălii cu odăi jos şi la etaj; a unui capital investit în marfă; o listă cuprinzând lucruri de uz gospodăresc „6 zarfuri (suport pahare ceai), 4 farfurii, 4 linguriţe de argintă…o icoană (…) îmbrăcată în argintă(…)” şi „îmbrăcămintea casei şi hainele mele”, „acestea este tot aurul meu”. Urmează o listă cu datornici şi sumele acordate acestora cu menţiunea că moştenitorul – numit aici clironom, cu rolul de aducere la îndeplinire a cererilor testamentare – să recupereze datoriile. Se văd notate apoi sumele de galbeni lăsate moştenire la diferite rude sau instituţii. Unele dintre ele au specificaţie precisă: „500: adică cinci sute las Mariei polovniceasa (soţie de colonel) (…) să-i ajute la măritiş fiicei sale”. În ultimă instanţă conţine o sumă de galbeni lăsaţi unei oarecare Elena Vălui, ca să plătească „Sărindare” (slujbă bisericească specifică ritului funerar) la diferite biserici din Bucureşti: Arhanghelul Mihail din uliţa Târgoviştii, la Hanul Colţii, la Sf. Gheorghe cel Nou, la Oţetari, la Căldăruşani şi la Sf. Nicolae din Şelari.
În încheiere, autorul foloseşte o formulă tipică testamentelor/diatelor secolelor XVIII şi XIX: reîntărirea numirii clironomului „prăvălia şi celelalte câte se arată într-această diată că este capitalul meu şi avutul meu , (…) orânduiesc a se da, rămâne întru desăvârşita stăpânire a lui Tudorache Sin Stoica, (…) pe care îl las desăvârşit Clironom”; binecuvântarea de a duce la îndeplinire cele lăsate cu limbă de moarte; confirmarea autenticităţii şi a faptului că este scris în deplinătatea facultăţilor mintale „cu dreptate şi cu mintea mea întreagă am orânduit, limba a grăit, şi cu însuşi iscălitura mea şi a condeiului meu o am întărită” şi formularea blestemului asupra celor care vor încerca să “strice această diată a mea” care aici se prezintă astfel: “să aibă a da seama înaintea Dreptului şi Nefăţarnicului Judecător, Domnului nostru Iisus Hristos Dumnezeu Cel adevărat”.
“Această diată este a mea, celui mai în jos iscălită (n.n. Dumitru Mangu), scrisă de scriitori după voinţa şi învăţătura mea.” „1827 fevbruarie 16”.
Muzeograf, Andreea PANAIT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *