I. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal exclusiv în cadrul dispoziţiilor legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Acestea sunt dispoziţiile Regulamentul UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

II. Scopul prelucrării datelor îl reprezintă: 

Muzeul Județean Ialomița prelucrează date cu caracter personal numai în scopuri legitime, cu respectarea prevederilor legale și a principiilor menționate mai jos. Instituția noastră colectează, prelucrează, stochează, etc datele personale strict necesare ale angajaților, colaboratorilor sau altor persoane fizice sau juridice care intră în contact cu instituția noastră pentru buna desfășurare a propriei activități și pentru îndeplinirea funcțiilor specifice.

III. Principiile care guvernează regulamentul general de protecția datelor cu caracter personal sunt :

 1. Principiul legalității, corectitudinii și transparenței. Aceasta impune ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în mod legal, corect și transparent în raport cu persoanele vizate.
 2. Principiullimitării scopului. Aceasta impune ca datele cu caracter personal trebuie să fie colectate numai în scopuri specificate, explicite și legitime .
 3. Principiu colectarii minimului de date pentru atingerea scopului pentru care s-a obținut consimțământul. Conform acestui principiu, datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.
 4. Principiul menținerii datelor actualizate asigura că datele cu caracter personal sunt corecte și sunt actualizate acolo unde este necesar.
 5. Principiul stocării datelor strict pe perioada pentru care s-a obtinut consimtamantul. Aceasta presupune ca datele cu caracter personal să fie păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate cel mult timp necesar pentru prelucrarea datelor.
 6. Principiul asigurării securității adecvate datelor astfel încat acestea să fie integre, confidențiale și disponibile.
 7. Principiul responsabilității , operatorul este responsabil de respectarea principiilor enumerate mai sus  și  trebuie să fie în măsură să demonstreze respectarea acestora.

IV. Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza condițiilor specificate în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016 vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 1. Dreptul de informare și acces cu privire la datele cu caracter personal:

Vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că Muzeul Județean  Ialomiţa prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate.

 1. Dreptul la rectificare:

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.

 1. Dreptul la ștergerea datelor:

Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:

 • datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal;
 • prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras.
 1. Dreptul la restricționarea prelucrării:

Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe.

 1. Dreptul la portabilitatea datelor:

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.

6 Dreptul la opoziție:

Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii.

7.Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ:

Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci cand aceasta se bazează pe prelucrarea automată.

8.Dreptul de a depune o plângere la Muzeul Județean Ialomiţa și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor.

9.Dreptul de a vă adresa justiției.

V. Perioada de păstrare a datelor personale

Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

VI. Contact
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau obținerea de informații suplimentare vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor personale, doamna    , prin email: mna_slobozia@yahoo.com  sau puteți depune personal o notificare semnată olograf la sediul instituției din bulevardul Bulevardul Matei Basarab 10, Slobozia 920031

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *