MUZEUL NAȚIONAL AL AGRICULTURII


ÎNFIINŢAT prin Decizia Prefecturii Judeţului Ialomiţa nr. 176/1990. Deschis oficial pentru public la 25 Martie 1996, la iniţiativa fostului director Răzvan Ciucă - coordonatorul Muzeului Agriculturii din România din 1990 până în 2011.
DIRECTOR: prof. dr. Gheorghe Petre.

Programeaza vizita

Program vizita muzeu

 • Marti-Vineri

  9ºº - 17ºº

 • BILET ADULTI: 8 lei
 • Sambata - Duminica

  8ºº - 16ºº

 • BILET ELEV/STUDENTI: 2 lei
 • Luni si sarbatori legale

  Inchis

 • VETERANI/ PERS. DIZABILITATI GRATUIT
 • Despre Muzeu


 • ÎNFIINŢAT prin Decizia Prefecturii Judeţului Ialomiţa nr. 176/1990. Deschis oficial pentru public la 25 Martie 1996, la iniţiativa fostului director Răzvan Ciucă - coordonatorul Muzeului Agriculturii din România  din 1990 până în 2011.
  DIRECTOR: prof. dr. Gheorghe Petre.
  SEDIUL are 3866 mp (suprafaţă desfăşurată) şi teren aferent 8420 mp.
  ARIA DE COMPETENŢĂ Muzeul Naţional al Agriculturii are ca obiect de activitate istoria agriculturii, antropologia agrară şi arheologia industrială specifică de pe tot cuprinsul ţării.
  FINANŢAT din Bugetul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 • PATRIMONIUL MUZEAL


  • Biserica de lemn " Sf. Nicolae"

  • Ferma model Perieţi

  • Casă de gospodar (început de secol XX)

  • Hambar (1869)

  • Colaci de fântână (1853, 1937)

  • Insemne funerare (1889, 1877)

  • Moară cu pietre (1935)

  • Piuă pentru finisat postavul

  • Colecţii reprezentative (peste 13330 de piese)

  • Arhiva ştiinţifică şi documentară

  • Fondul bibliotecii: peste 13000 unităţi

  • Parc: peste 55 de specii dendrologice

PROFIL Muzeul Național al Agriculturii are ca obiect de activitate istoria agriculturii, antropologia agrară şi arheologia industrială specifică de pe tot cuprinsul ţării.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 1. Serviciul Patrimoniu: Colecţii-Documentare, Restaurare – Conservare
 2. Serviciul Financiar-Contabil-Personal-Administrativ-Aprovizionare
 3. Compartiment Juridic
 4. Compartiment Secretariat-Registratură
 5. Compartiment Arhivă documentară-Bibliotecă
 6. Compartiment Relaţii cu publicul-Arhivă foto-video

 

PATRIMONIUL MUZEAL

 • Biserica de lemn „Poiana”- monument istoric şi de arhitectură sec. XVIII (aflat la poziţia 23B011 pe Lista Patrimoniului Cultural Naţional şi IL-II-m-A-14075 pe Lista Monumentelor Istorice din Judeţul Ialomiţa); a fost strămutată în parcul muzeului în toamna anului 2000; asigură serviciile rânduite de cultul creştin-ortodox, pentru Parohia „Buna Vestire”; reprezintă un important reper religios, cultural şi turistic;
 • Ferma Model Perieţi – „cea mai mare fermă producătoare de seminţe de legume şi flori din Europa de Răsărit” (1/2 sec – XX/1935-1949), monument de istorie agrară (aflat la poziţia 23 B 115 pe Lista Patrimoniului Cultural Naţional; IL-II-a-B-14153 pe Lista Monumentelor Istorice a Judeţului Ialomiţa); intrată în patrimoniul muzeului din 14 februarie 2005; cuprinde o suprafaţă de 5,4 ha şi 8 clădiri (conac, magazii, grajduri, castel de apă ş.a);
 • Unităţi în aer liber: colac de puţ (1853) – monument istoric (aflat în Lista monumentelor istorice cu codul: LMI/2004, IL-III-m-B-14155), colac de fântână (1937), însemne funerare (1889, 1887), hambar (1869);
 • Patrimoniul mobil: 13416 obiecte muzeale, structurate în următoarele colecţii reprezentative: unelte, maşini agricole şi instalaţii de arheologie industrială, etnografie (unelte agricole confecţionate în ateliere şi gospodării rurale, mijloace de transport, obiecte de uz casnic şi gospodăresc, mobilier, ceramică, textile, port, recuzită-obiceiuri), istorie-memorialistică, artă, religie, literară, ştiinţele naturii;
 • Arhiva ştiinţifică şi documentară: peste 41950 unităţi;
 • Fondul bibliotecii: peste 13089 unitaţi.

 

VALORIFICARE MUZEALĂ

Expoziţii temporare ● Participări la târguri naţionale şi internaţionale (expoziţii pavilionare şi în aer liber, demonstraţii practice) ● Depozit vizitabil ● Programe specifice ● Magazinul muzeului: obiecte de artă populară şi artizanat, publicaţii.

 

PUBLICAŢII

Colecţia „Bibliotheca Romaniae Historiae Agriculturae” (seriile „Din Istoria Exploataţiilor Agricole”, „Etnologie” şi „Patrimoniu”), postere, ilustrate, pliante, cataloage de expoziţie etc.

 

DIALOG INTERNAŢIONAL

Muzeul Agriculturii este afiliat la:

 • Consiliul Internaţional al Muzeelor – ICOM – organizaţie internaţională a muzeelor şi a profesioniştilor din domeniul muzeelor, care se angajează să conserve şi să asigure continuitatea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural mondial, actual şi viitor, material şi imaterial.
 • Asociaţia Internaţională a Muzeelor de Agricultură – AIMA – organizaţie internaţională neguvernamentală ce reuneşte muzee de agricultură (muzee de tehnologie agricolă, industrie alimentară, forestieră, horticolă, viticolă, piscicolă, cinegetică), precum şi muzee în aer liber şi muzee care au departamente sau colecţii din sfera agriculturii şi  profesionişti din domeniul muzeelor de agricultură şi al muzeologiei, instituţii de învătământ liceal şi universitar de profil,  alte instituţii din domeniul procesării şi marketingului produselor agricole.

 

 

 

  Evenimente la muzeu

PÂINEA ŞI VINUL – Al XVI-lea Congres Internaţional al Muzeelor de Agricultură, 4 -10 septembrie 2011

 

 

 

PÂINEA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE

Bucureşti, Palatul Parlamentului, 1 – 4 aprilie 2014

 

 

 

 

 

 

TÂRGUL ANUAL „PÂINEA ŞI VINUL”

 

  Program vizita muzeu

  • Marti-Vineri

   9ºº - 17ºº

  • BILET ADULTI: 8 lei
  • Sambata - Duminica

   8ºº - 16ºº

  • BILET ELEV/STUDENTI: 2 lei
  • Luni si sarbatori legale

   Inchis

  • VETERANI/ PERS. DIZABILITATI GRATUIT