Muzeul Naţional al Agriculturii prezintă:

 MAŞINĂ PENTRU CURĂȚAT PORUMB  (MACHINĂ)   „AND RIEGER-HERMANSTADT”.

 Fondate la 1868, pe fâşia fostelor grădini cuprinse între fortificaţii şi Cibin, Atelierele Rieger din Sibiu s-au dezvoltat şi extins într-un ritm constant pînă la naţionalizarea lor, în 1948. Iniţial simple ateliere de reparaţii pentru unelte agricole şi potcovit, fabrica a ajuns ca, la 1921, să producă maşini agricole, maşini textile şi diferite piese din fontă, beneficiind de propria turnătorie şi să includă o hală de reparaţii pentru locomotive şi vagoane. În perioada ei de vîrf, 1938-1939, fabrica producea motoare cu aprindere prin scânteie şi Diesel, maşini de ţesătorie şi o gamă extinsă de maşini agricole.

După naţionalizare, numele a fost schimbat în „Uzinele Independenţa”, iar capacitatea de producţie extinsă în trei etape (1966-1970, 1971-1975 şi 1981-1990). La mijlocul anilor 1990, activitatea industrială s-a redus aproape complet, strategia societăţii vizând relocarea liniilor de producţie pe platforma industrială situată în estul oraşului.

În 2007, un Plan Urbanistic Zonal, care propunea demolarea întregului ansamblu şi înlocuirea sa cu un complex rezidenţial, comercial şi de birouri, a fost respins în comisiile de specialitate ale avizatorilor.

În 2009, Muzeul Naţional Bruckenthal a prezentat un proiect de amenajare a unui muzeu al industriilor în halele dezafectate.

În 2008, o parte din halele Rieger au fost clasate prin ordin al Ministerului Culturii și Cultelor. Ordinul a fost contestat în justiţie de către societatea Independenţa S.A. La 13 aprilie 2010, Curtea de Apel a anulat ordinul de clasare pentru 5 dintre cele 15 hale. În cazul în care recursul nu va avea succes, cele 5 hale vor fi cel mai probabil demolate.

Din punctele de vedere istoric, urbanistic şi arhitectural, ansamblul, în forma sa completă, încă vizibilă astăzi, este, în mod cert, o raritate în România. Aflat la marginea centrului istoric (include două turnuri ale centurii de fortificaţii) şi pe malul amenajabil al Cibinului, ansamblul Rieger are un gigantic potenţial cultural şi economic, cu efecte benefice, care se pot extinde la nivelul întregii zone centrale şi al cartierelor nordice ale oraşului.

Mașina pentru curățat porumb manuală AND RIEGER HERMANSTADT este folosită pentru desprinderea boabelor de pe știuleții de porumb. Maşina se compune din corpul metalic montat pe un şasiu cu două tălpi metalice, o gură de alimentare, apoi manivela de acţionare, volanta, arborele, angrenajul cu roți dinţate și mecanism conic randalinat, gura de evacuare. Maşina a  fost construită în perioada 1936-1940 şi a fost achiziţionată din localitatea Cîrțișoara- judeţul Sibiu, fiind utilizată frecvent în gospodăriile ţărăneşti, pentru  curățarea porumbului. Date despre firma constructoare, cât şi despre funcţionarea maşinii, puteţi obţine vizitând expoziţiile Muzeului Național al Agriculturii.

Muzeograf Adrian Stroe

                                                                                                            Foto: Elena Slujitoru