Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/muzeulagricultur/public_html/wp-content/themes/museumwp/template-parts/format-gallery.php on line 3

 PROFIL (specific)

Întemeiată iniţial pe o orientare preponderent umanistă, colecţiile bibliotecii M.N.A. oferă astăzi posibilităţi de informare, studiu şi cercetare în toate domeniile cunoaşterii.

Muzeul Naţional al Agriculturii se înscrie în strategia actuală de diversificare a mijloacelor de prezentare a informaţiilor către public, fondul bibliotecii conţinând cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, cataloage de la manifestări organizate de muzeu şi de la diverse manifestări ştiinţifice organizate în ţară şi în străinătate, dosare de colaborare cu persoane fizice (artişti plastici, creatori populari, personalităţi din domeniul agriculturii) şi instituţii (muzee, universităţi, fundaţii, institute de cercetare) din ţară şi din străinătate, casete audio, casete video, CD-uri, DVD-uri etc.

        OBIECTIVE

Societatea contemporană impune, înainte de toate, ca şi bibliotecile din cadrul muzeelor, structuri tradiţionale, să îşi desfăşoare activitatea pe baza unui management ştiinţific. Rostul bibliotecii nu mai trebuie perceput ca un scop în sine, ci trebuie strâns legat de cititori şi de nevoile lor de informare.

Activitatea bibliotecii muzeului, ca instituţie de formare, educaţie şi cultură trebuie orientată către următoarele priorităţi:

•    Dezvoltarea şi diversificarea colecţiilor bibliotecii prin achiziţia cu precădere a lucrărilor fundamentale din diverse domenii de studiu şi cercetare, editate de instituţii de prestigiu din ţară şi străinătate;

•    Intensificarea achiziţiei de documente electronice;

•    Creşterea numărului de documente achiziţionate prin schimb de publicaţii, precum şi prin donaţii şi transfer;

•    Selectarea riguroasă a documentelor;

•    Identificarea permanentă a nevoilor de studiu şi cercetare ale utilizatorilor bibliotecii, în vederea unei achiziţii cât mai eficiente;

•    Monitorizarea periodică a gradului de utilizare a noilor tipuri de resurse achiziţionate.

 

 

Cărţi 5733
Pliante şi periodice 6851
Casete audio (folclor, religie, sărbători creştine) 243
Casete video 51
Discuri 211
DVD-uri, CD-uri 288
Total (unităţi)   13377