Ar putea fi o ilustraţie cu 1 persoană şi text care spune „LICEEL KARTE ERLEA" SLOBOZIA BT CONSILIUL JUDETEAN IALOMIȚA 百 ARTISTICOR Filiala laSlobazia.| Palonija ΙΥΠΙΛΝΙ RATIN INSPECTORATUL JUDETEAN IALOMITA Palatul Copiilor LELIA AURDĂRIANU Concurs Județean de Arte Vizuale vineri, 14 iunie 2024, ora 2.00 MUZEUL NAȚIONAL AL AGRICULTURII Consiliul Județean Ialomița, Muzeui Național al Agriculrurii, Uniunea Artistilor Plastici, filiala Slobozia, Ialomița, Liceul Arte ,lonel Perlea' Slobozia, Inspectoratul Școlar Judejean Ialomițaşı Palatul Copiilor Slobozia sã văi invite la Concursul. Județean de Arte Vizuale Lelia Urdărianu" Evenimentul va avea σ vineri, 14 iunie 2024. oFa 12.00 la Muzeul Național il Agricultrii. Manager, Prof. Dr. Gheorghe PETRE”