• All
  • Anunțuri
  • Atelier
  • Colectii

ALTE CATEGORII DE OBIECTE ŞI FONDURI ALE MUZEULUI AGRICULTURII

ALTE CATEGORII DE OBIECTE ŞI FONDURI ALE MUZEULUI AGRICULTURII Pe lângă colecţiile mari ale muzeului (tractoare, locomobile, unelte şi maşini de prelucrare a solului, viticultură, ceramică, textile etc), există  şi alte categorii de obiecte, puţine ca număr, dar reprezentative pentru patrimoniul deţinut. Putem enumera, astfel, colecţiile pescuit – vânătoare, corpuri de iluminat, instrumente muzicale, instrumentar […]

FONDUL FUNDATA

FONDUL FUNDATA Fondul Fundata al Muzeului Naţional al Agriculturii a fost înfiinţat în anul 1996 şi cuprinde 509 piese donate de locuitorii satului Fundata. Documente şi acte, fotografii, cărţi bisericeşti, beletristică, manuale şcolare, obiecte de uz casnic şi gospodăresc, obiecte de cult – toate acestea vor rămâne mărturii ale evenimentelor cutremurătoare ce au marcat existenţa […]

FONDUL CORNĂŢEANU

FONDUL CORNĂŢEANU Se compune din documente (acte personale, manuscrise, planuri şi hărţi, fotografii, brevete etc.) şi obiecte (140 numere de inventar) care au aparţinut lui NICOLAE D. CORNĂŢEANU (1899 – 1977), personalitate marcantă a agriculturii româneşti. CAIET de însemnări „Agricultură şi Agronomie”. Dimensiuni: 19,5 x13,5 cm. FOTOGRAFIE „Liga Agrară Timişoara, 1930”. Dimensiuni: 37,5 x 23,7 […]

FONDUL SECELEANU

FONDUL SECELEANU              Cuprinde fotografii, scrisori, planuri de hotărnicie, majoritatea referitoare la Moşia Mărculeşti, una dintre cele mai mari exploataţii agricole din Bărăgan la sfârşitul sec. XIX – începutul secolului XX. Două piese sunt absolut remarcabile: manuscrisul lui DUMITRU N. SECELEANU (1857-1932), o adevărată legendă a agriculturii româneşti, manuscris ce consemnează experienţa vieţii sale de […]

FONDUL PANĂ

FONDUL PANĂ Cuprinde: documente scrise, fotografii, plăcuţe foto pe sticlă, publicaţii de agricultură etc. (95 numere de inventar) referitoare la personalitatea lui AURELIAN P. PANĂ (1880 -1951) şi moşia sa, de la Frăţileşti – Ialomiţa. FOTOGRAFIE Conacul Frăţileşti. Dimensiuni: 8,6 x 6,3cm. CARTE DE IDENTITATE Pană Aurelian. Dimensiuni: 15 x10,5 cm. FOTOGRAFIE – „Paşti, 1931” […]

FONDUL STOIANOVICI

Se constituie din: documente scrise (acte de cancelarie domnească, pe pergament, acte de stare civilă sau de studii, corespondenţă, acte din arhiva Fermei horticole Perieţi, jud. Ialomiţa), fotografii, cărţi (carte tehnică, de artă, istorie, geografie, dicţionare, enciclopedii), discuri (muzică clasică), obiecte (parafe, sigilii, geamantane de voiaj, obiecte de uz personal, bijuterii, textile de interior, piese […]

COLECŢIA MIJLOACE DE STINS INCENDII

COLECŢIA MIJLOACE DE STINS INCENDII În România, de-a lungul timpului, s-au înregistrat o sumedenie de schimbări în structura organizatorică, denumire, efective ale pompierilor. De la primele forme de organizare şi până la domnia lui Alexandru Ioan Cuza, atunci când pompierii au pornit pe drumul pe care sunt şi în acest moment, ca armă distinctă, destinată […]

COLECŢIA FOTOGRAFIE DE EPOCĂ

COLECŢIA  FOTOGRAFIE DE EPOCĂ Colecţiile muzeului cuprind fotografii vechi, care acoperă o multitudine de genuri consacrate ale artei fotografice: portret (individual, în grup, al capului, al bustului), peisaj, fotografie de arhitectură, reportaj etc.) şi o multitudine de subiecte (evenimente familiale şi sociale, scene de muncă, edificii etc.), realizate de profesionişti sau de amatori. Se adaugă: […]

COLECŢIA OROLOGERIE

COLECŢIA OROLOGERIE Colecţia „OROLOGERIE” deţinută de Muzeul Naţional al Agriculturii cuprinde 25 de exemplare de cadrane şi mecanisme de măsurare a timpului: ceasuri de masă – 15 exemplare, ceas cu mecanism electromagnetic – 1 exemplar, pendule – 7 exemplare, cadrane solare – 3 exemplare. CEAS DE PERETE CU PENDULĂ ŞI GREUTĂŢI – Carcasa este confecţionată […]

COLECŢIA DE METROLOGIE

COLECŢIA DE METROLOGIE Colecţia de metrologie a Muzeului Naţional al Agriculturii, în prezent, se compune din următoarele categorii: Instrumentar de cântărit: cântare, balanţe, bascule romane – 86 piese; Greutăţi pentru cântărit – 16 piese; Măsuri pentru volum – 25 piese; Măsuri pentru lungime şi geometrice – 28 piese. Diverse seturi de greutăţi Balanţă cu două […]

COLECŢIA ŢESĂTURI DE INTERIOR. ŞTERGARE. SCOARŢE

COLECŢIA ŢESĂTURI DE INTERIOR. ŞTERGARE. SCOARŢE Colecţia de ştergare a muzeului acoperă aproape întreaga arie geografică a ţării noastre. Trebuie remarcat că ele datează, majoritatea, din secolul XX, dar există şi ştergare cu o vechime de aproximativ 150 de ani, donate de d-na Ileana Stoianovici şi de P.S. dr. Damaschin Coravu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor. […]

COLECŢIA STICLĂ

COLECŢIA STICLĂ Colecţia de sticle a Muzeului Naţional al Agriculturii conţine un număr de 400 de piese, fiind reprezentată printr-un număr impresionant de recipiente de sifon (120 piese), măsuri pentru alcool, sticlărie pentru băuturi alcoolice (sticle pentru votcă, coniac, lichior, vin, bere, recipiente pentru vin, halbe de bere), sticlărie utilitară (borcane, pahare, solniţe etc), sticlărie […]

COLECŢIA OCUPAŢII TRADIŢIONALE: FIERĂRITUL, DULGHERITUL

Muzeul Naţional al Agriculturii are în patrimoniu o colecţie care poate contribui, prin obiectele deţinute, la cunoaşterea străvechilor îndeletniciri ale fierăritului şi dulgheritului.            Dulgheritul este un meşteşug vechi şi foarte important pentru satele româneşti, majoritatea construcţiilor de locuit, adăposturilor pentru animale, uneltelor, morilor, bisericilor, minelor etc. necesitau prezenţa meşterilor dulgheri (tâmplari sau stoleri). Meşteşugul fierăritului […]

BISERICA DE LEMN „POIANA”

BISERICA DE LEMN „POIANA”               Biserica de Lemn „Poiana”, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae şi hramul Buna Vestire, este un document original şi autentic de istorie şi arhitectură, unul dintre cele mai reprezentative monumente din Ialomiţa, înscris pe Lista monumentelor istorice la poziţia IL-II-m-A-14075.                                                                                                                                                                                                                                                                                    Prima atestare documentară a Bisericii de lemn „Poiana” o […]

COLECŢIA UNELTE ŞI MAŞINI DE PRELUCRARE A SOLULUI

COLECŢIA UNELTE ŞI MAŞINI DE PRELUCRARE A SOLULUI Patrimoniul Muzeului Naţional al Agriculturii înscrie colecţia de „UNELTE ŞI MAŞINI DE PRELUCRARE A SOLULUI” în  sursele de documentare tehnică şi etnografică de o certă valoare. Toate aceste categorii de unelte şi maşini de prelucrare a solului stârnesc un interes real prin diversitatea lor şi constituie un […]

COLECŢIA DE TRACTOARE

COLECŢIA DE TRACTOARE   Rod al unei activităţi de peste 25 de ani de cercetare şi achiziţionare a utilajelor tehnice agricole tracţionate şi a peste 15 ani în ceea ce priveşte utilajele tehnice producătoare de forţă, patrimoniul tehnic agricol al Muzeului Naţional al Agriculturii este structurat după cum urmează: utilaje autopropulsate producătoare de forţă (UAPF), […]

COLECŢIA DE LOCOMOBILE

COLECŢIA DE LOCOMOBILE Locomobilul este o maşină de forţă deplasabilă pe roţi, alcătuită dintr-un generator de abur care foloseşte drept combustibil paiele,  lemnul etc. şi un motor, care serveşte la punerea în mişcare a altor maşini agricole. Aşadar, locomobilul acţiona utilajele folosite la vremea lui în agricultură (batoze, vânturători, tocători etc.), înlocuind caii şi munca […]

COLECŢIA DE BATOZE

COLECŢIA DE BATOZE La sfârşitul secolului al XIX-lea au apărut primele batoze acţionate de maşini cu aburi prin curele de transmisie  şi erau trase de la o gospodărie la alta şi chiar de la un sat la altul, cu două sau patru perechi de boi. Batoza treiera, fie într-un loc amenajat în câmp numit ,,arie”, […]

COLECŢIA DE MAŞINI PENTRU PRELUCRAREA PRIMARĂ A CEREALELOR

COLECŢIA DE MAŞINI PENTRU PRELUCRAREA PRIMARĂ A CEREALELOR Patrimoniul tehnic agricol al Muzeului Naţional al Agriculturii cuprinde următoarele categorii de maşini: Batoze manuale de treierat (3 piese) – ale firmelor SAM-WAGNER, AND RIEGER-SIBIU; Vânturători (11 piese) – ale firmelor SIEB-KASTEN-RIEGER-SIBIU, J. BAKER’S PATENT WISBECH; Maşini de bătut porumb (4 piese) – ale firmelor AND RIEGER-SIBIU, HOFHERR-SCHRANTZ; […]

COLECŢIA MIJLOACE DE TRANSPORT

COLECŢIA MIJLOACE DE TRANSPORT În cadrul colecţiei se regăsesc tipurile constructive cu specific medieval, reluate de comunităţile rurale în timp, fiind considerate încă modele viabile şi astăzi, în perioada modernă a dezvoltării satelor. SANIE PENTRU AGREMENT– Mijloc de transport folosit în zona Rupea, pentru transporturi casnice pe timp de iarnă. Este construită din lemn de […]

Colecţia UNELTE MANUALE

Colecţia „UNELTE MANUALE”, deţinută de Muzeul Naţional al Agriculturii, este reprezentativă pentru studiul prelucrării lemnului prin arta ţărănească. Colecţia pune în evidenţă situaţia economică din agricultura românească şi modul de procurare a uneltelor necesare, aducând cu sine o mai bună înţelegere a fenomenelor de viaţă materială şi spirituală din lumea satelor româneşti. Muzeul Naţional al […]

COLECŢIA CERAMICĂ

COLECŢIA CERAMICĂ   Colecţia Muzeului Naţional al Agriculturii este compusă din piese aparţinând unor mari centre producătoare din Oltenia (Horezu, Târgu Jiu, Găleşoaia ), Muntenia (Pucheni, Curtea de Argeş, Pisc), nordul Moldovei, Bihor etc. şi conţine oale folosite pe vatră pentru pregătirea alimentelor, ulcioare, căni, străchini, farfurii, vase pentru copt aluaturi, ceramică decorativă, jucării. OALĂ […]

COLECŢIA DE DOCUMENTE

COLECŢIA DE DOCUMENTE Acte de danie, de atestare, doveditoare de proprietate, brevete, diplome, certificate de atestare a meseriei, a naţionalităţii sau de atestare a studiilor, bonuri de înzestrare a armatei sunt câteva dintre tipurile de documente cu scriere chirilică sau alfabet latin aflate în patrimoniul Muzeului Naţional al Agriculturii. Numărul acestora se ridică la circa […]

COLECŢIA OBIECTE DE UZ GOSPODĂRESC

COLECŢIA OBIECTE DE UZ GOSPODĂRESC Muzeul Naţional al Agriculturii deţine o colecţie de obiecte de uz culinar, produse de manufactură ori realizate industrial, provenind din diverse medii sociale şi cu diverse funcţionalităţi în procesul de preparare şi de servire a hranei: vase de lemn, vase de ceramică, vase de aramă, vase de metal emailate şi […]

COLECŢIA VITICULTURĂ – POMICULTURĂ

COLECŢIA VITICULTURĂ – POMICULTURĂ Colecţia Viticultură – Pomicultură a Muzeului Naţional al Agriculturii cuprinde un număr de 182 de piese de pe întreg arealul ţării. De-a lungul timpului, aceste piese au fost valorificate în expoziţiile muzeului, atât în cele organizate la sediu, cât şi dincolo de spaţiul muzeului. LIN PENTRU ZDROBIT STRUGURI – Obiect de […]

COLECŢIA INSTRUMENTAR TRADIŢIONAL FOLOSIT LA PRELUCRAREA FIBRELOR TEXTILE

COLECŢIA INSTRUMENTAR TRADIŢIONAL FOLOSIT LA PRELUCRAREA FIBRELOR TEXTILE Uneltele tradiţionale folosite la prelucrarea fibrelor textile naturale, vegetale şi animale constituie una dintre cele mai importante colecţii din patrimoniul Muzeului Naţional al Agriculturii. MELIŢĂ – Unealtă folosită pentru îndepărtarea părţilor lemnoase din tulpinile plantelor liberiene (in, cânepă) şi obţinerea fibrelor textile, alcătuită din: patru picioare (aici […]

COLECŢIA PIESE DE PORT POPULAR

COLECŢIA PIESE DE PORT POPULAR Create din cele mai vechi timpuri, ca o necesitate a omului de a-şi proteja corpul de condiţiile specifice mediului, textilele au fost şi vor fi esenţiale în viaţa omului. Cea mai mare parte din produsele casnice textile erau destinate confecţionării îmbrăcămintei. Cusutul acesteia constituia o activitate neîntreruptă, până în timpuri […]

COLECŢIA APICULTURĂ

COLECŢIA APICULTURĂ   Colecţia de apicultură a Muzeului Naţional al Agriculturii conţine stupi primitivi în formă de clopot, realizaţi din împletituri de nuiele, lipiţi cu lut amestecat cu balegă, din care, la scosul mierii, se pierdeau familii de albine şi fagurii se storceau. Apoi, buduroaie din trunchi de copac, scobite la mijloc, precum şi stupi […]

Colecţia de aparate de fotografiat

Colecţia de aparate de fotografiat a Muzeului Naţional al Agriculturii cuprinde un număr de 30 de piese din mărcile: KODAK  COMPUR, BROWNIE  EASTMAN  KODAK, AGFA  PRONTOR, NEUE  GORLITZER CAMERA WERKE, BEIRETTE, ORIONWERK  HANNOVER, PENTACON, PRAKTIKA. APARAT DE FOTOGRAFIAT “KODAK COMPUR” –  Aparat foto compus din cadru de lemn, ramă pentru plăcile fotografice montată pe un […]

COLECŢIA MIJLOACE DE STINS INCENDII

COLECŢIA MIJLOACE DE STINS INCENDII În România, de-a lungul timpului, s-au înregistrat o sumedenie de schimbări în structura organizatorică, denumire, efective ale pompierilor. De la primele forme de organizare şi până la domnia lui Alexandru Ioan Cuza, atunci când pompierii au pornit pe drumul pe care sunt şi în acest moment, ca armă distinctă, destinată […]

COLECŢIA TEHNICĂ TEXTILĂ

  COLECŢIA TEHNICĂ TEXTILĂ Colecţia tematică de TEHNICĂ TEXTILĂ cuprinde: fiare de călcat, maşini de cusut, războaie de ţesut mecanice, maşini de tricotat, precum şi alte maşini şi instalaţii textile. Cele mai multe obiecte sunt înregistrate la categoriile maşini de cusut şi fiare de călcat. Maşinile şi instalaţiile textile din colecţia Muzeului Naţional al Agriculturii […]

COLECŢIA DE MOBILIER ŢĂRĂNESC

COLECŢIA DE MOBILIER ŢĂRĂNESC Colecţia de mobilier a Muzeului Naţional al Agriculturii conţine piese diverse, ca tehnică de realizare şi ca destinaţie funcţională: lăzi de zestre (ladă tradiţională, ornamentată prin crestare şi incizie; ladă pictată, ladă braşoveană cu aplice de litografii şi metalice), cuiere (de haine şi de bucătărie), dulapuri (dulap transilvănean, pictat; dulap de […]

Semănători

RUD-SACK, PRANER, EDELWEIS.

Vânturători și selectoare

SIEB-KASTEN-RIEGER SIBIU, J. BAKER’S PATENT WISBECH, PETKUS ş.a.

Locomobile

MARSHAL SONS & Co, HUCO, M.A.V, HOFHERR-SCHRANTZ.

Batoze și mașini de treierat

M.A.V., MK ALLAMVASUTAK, HOFHERR- SCHRANTZ, SAMWAGNER, AND RIEGER.

Pluguri

Secerători

Mc. CORMICK, MASSEY-HARRIS, MELICHAR-BUDAPEST.

Tractoare

LANZ-BULLDOG, HART-PARR, FORDSON, HOFHERR-SCHRANTZ-CLAYTON-SHUTTLEWORTH, DEUTZ,  INTERNATIONAL HARVESTER.

Motoare termice staţionare

Maşini şi instalaţii textile

Artă – religie – literatură

Tablouri din Fondul Stoianovici,  autor Lelia Urdărianu (1899-1990)

Istorie – memorialistică

documente şi obiecte care au aparţinut unor mari personalităţi ale agriculturii, a unor exploataţii agricole de referinţă în agricultura românească; documente referitoare la diverse evenimente istorice şi sociale etc. Unele dintre acestea se constituie în fonduri speciale, precum: –    Fondul Stoianovici  – patrimoniu referitor la Ferma model Perieţi, jud. Ialomiţa, şi la ctitorii săi, Aureliu Ioan […]

Unelte agricole

Etnografie