COLECŢIA DE DOCUMENTE

Acte de danie, de atestare, doveditoare de proprietate, brevete, diplome, certificate de atestare a meseriei, a naţionalităţii sau de atestare a studiilor, bonuri de înzestrare a armatei sunt câteva dintre tipurile de documente cu scriere chirilică sau alfabet latin aflate în patrimoniul Muzeului Naţional al Agriculturii. Numărul acestora se ridică la circa 5000 de exemplare.

 

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE – Document eliberat de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Şcoala inferioară de Agricultură de la Cucuruzeni, judeţul Orhei, pe numele Cotorobai Constantin. Provenienţă: Piteşti, jud. Argeş. Datare: 4 noiembrie 1930. Dimensiuni: L – 38,5 cm, l – 25 cm.

TITLU DEFINITIV DE PROPRIETATE – Document emis de Ministrul Secretar de Stat la Departamentul  Agriculturii şi Domeniilor, în numele Majestăţii Sale Regele Mihai I, prin care dl. Papuc Anton din comuna Bereşti, judeţul Covurlui a fost împroprietărit cu 2 ha de pământ. Provenienţă: Slobozia Mare, Basarabia. Datare: 29 iulie 1929. Dimensiuni: L – 47 cm, l – 35,5 cm.

ACŢIUNE NOMINATIVĂ DE CINCIZECI LEI – Emisă de Societatea Cooperativă de Consum „Sfântul Silvestru”, emisiunea I, pe numele Pribegeanu Maria. Provenienţă: Bucureşti. Datare: 1919. Dimensiuni: L – 34,5 cm, l – 29,8 cm.

TITLU DE 20. 000 LEI – Act din cadrul programului ÎMPRUMUTUL REÎNTREGIRII, emis de Regatul  României – Ministerul Finanţelor, reprezentând 4 obligaţiuni de 5000 de lei. Provenienţă: Bucureşti.  Datare: 1941. Dimensiuni: L – 60 cm, l – 53 cm.

ORDIN DE MOBILIZARE PENTRU LUCRU – Document tipărit cu tuş negru, completat cu manuscris pe numele Pungoci Iulian, pentru mobilizarea la Ocolul Agricol Curtea de Argeş. Provenienţă: Piteşti, jud. Argeş. Datare: 1939. Dimensiuni: L – 53 cm, l – 13 cm.

BON PENTRU ÎNZESTRAREA ARMATEI – Formular tipizat, emis de Casa Autonomă a Fondului Apărării Naţionale, în valoare de 100 lei. Provenienţă: Slobozia, jud. Ialomiţa. Datare: 1945. Dimensiuni:  L – 31,7 cm, l – 22,4 cm.

CERTIFICAT – Emis de Facultatea de Drept Bucureşti, prin care se atestă că dl. Poenaru Ioan a susţinut examenele de drept roman şi drept civil roman, obţinând calificativul “bine”. Provenienţă: Bucureşti. Datare: 18 septembrie 1864. Dimensiuni: L – 44 cm, L – 15 cm.

 

A – iluminare: stemele Ţării Româneşti şi Moldovei (detaliu document); B – sigilu de ceară (detaliu document); C – timbru fix (detaliu document); D – manuscris (detaliu document).

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *