Unități în aer liber

Muzeul Naţional al Agriculturii – Unităţi în aer liber A. LA SEDIU:     1. Hambar (1869) Obiectiv muzeal unic, hambarul (pătulul din Slimnic, jud. Sibiu, datat 1869), a fost adăugat în patrimoniul […]

Fondul bibliotecii

 PROFIL (specific) Întemeiată iniţial pe o orientare preponderent umanistă, colecţiile bibliotecii M.N.A. oferă astăzi posibilităţi de informare, studiu şi cercetare în toate domeniile cunoaşterii. Muzeul Naţional al Agriculturii se înscrie […]

Ferma model Perieţi

“AGRICULTURA a fost şi este până astăzi considerată ca ocupaţiunea cea mai proprie nu numai pentru prosperitatea materială, dară şi pentru păstrarea şi întărirea spiritului de familie şi a bunelor moravuri. […]