Deprecated: Required parameter $parent follows optional parameter $field in /home/muzeulagricultur/public_html/wp-content/plugins/museumwp-toolkit/includes/redux/extensions/ow_repeater/ow_repeater/field_ow_repeater.php on line 46

ALTE CATEGORII DE OBIECTE

ŞI FONDURI ALE MUZEULUI AGRICULTURII

Pe lângă colecţiile mari ale muzeului (tractoare, locomobile, unelte şi maşini de prelucrare a solului, viticultură, ceramică, textile etc), există  şi alte categorii de obiecte, puţine ca număr, dar reprezentative pentru patrimoniul deţinut. Putem enumera, astfel, colecţiile pescuit – vânătoare, corpuri de iluminat, instrumente muzicale, instrumentar şcolar şi de birou, artizanat contemporan, mobilier tradiţional şi recuzită obiceiuri populare.

Tot în patrimoniul muzeului figurează, pe lângă cele cinci fonduri importante (Fondul Stoianovici, Fondul Seceleanu, Fondul Cornăţeanu, Fondul Pană, Fondul Fundata) şi alte fonduri, create după diferite criterii, unul dintre ele fiind şi acela al provenienţei (obiecte ce provin de la aceeaşi persoană) – Fondul Oprea, Fondul Paul Petrescu, Fondul Carmen Nicoleta Şerban, Fondul Marcel Ionescu, Fondul Dragoş Stanciu, Fondul Lăcătuşu. Tot pe acest criteriu a fost constituit şi Fondul Răzvan Ciucă (director al muzeului în perioada 1990 – 2011), ce conţine cărţi, obiecte din sticlă şi ceramică, ecleziastică etc. Un alt fond, Fondul Dumitru, conţine obiecte diferite (textile, ceramică, fotografii vechi etc) ce arată starea unor gospodari mai înstăriţi din sec. XX, iar Fondul Midvighi este un fond ce relevă aspecte ale unei exploataţii agricole, şi anume, Ferma Viticolă Horia din localitatea Ţifeşti, jud. Vrancea.

Toate aceste categorii de obiecte şi fonduri întregesc patrimoniul Muzeului Naţional al Agriculturii din Slobozia, iar odată cu trecerea timpului, prin adăugarea altora, se doreşte îmbogăţirea colecţiilor cu piese–martor, ce pot contribui la cunoaşterea istoriei neamului românesc.

LAMPĂ – obiect de uz casnic folosit pentru iluminarea locuinţelor. Provenienţă: loc. Slobozia, jud. Ialomiţa. Datare: sec. XX. Dimensiuni: H – 27 cm, D bază rezervor – 8 cm.

COBZĂ – instrument muzical cu 8 corzi. Provenienţă: loc. Slobozia, jud. Ialomiţa. Datare: sec. XX. Dimensiuni: H – 20 cm, L – 82 cm, l – 28,5 cm.

KOBSA – eight strings musical instrument. Origin: Slobozia, Ialomiţa county. Dated: twentieth century. Dimensions: height – 20 cm, length – 82 cm, width – 28.5 cm.

STEA   – Recuzită pentru obiceiuri de iarnă; este  formată din şapte raze şi o plachetă pictată cu scena  naşterii lui Iisus. Pe raze sunt prinse iconiţe de metal. Provenienţă: loc. Ciprian Porumbescu, Bucovina. Datare: ½ sec. XX. Dimensiuni: D – 55 cm.

 STAR – Props for the traditional winter customs; it has seven rays and a painted plaque with scenes with the birth of  Jesus. Small iron icons are attached to the rays. Origin: Ciprian Porumbescu, Bucovina. Dated: middle of twentieth century. Dimensions: diameter – 55 cm.

CLOPOT/”ACIOAIE” – Clopot din bronz cu curea de piele, cu sunet subţire, care se agăţa la gâtul vitelor. Provenienţă: loc. Padina,

jud.  Buzău. Datare: ½ sec. XX. Dimensiuni: D1 – 8 cm, D2 – 6,5 cm, H clopot mare – 12 cm, H clopot mic – 4,8 cm.

BELL/”ACIOAIE” – Bronze bell with leather strap, high tone, hanged to the neck of cows. Origin: Padina, Buzău county.

Dated: middle of twentieth century Dimensions: diameter 1 – 8 cm, diameter 2 – 6.5 cm, height larger bell – 12 cm,

height smaller bell – 4.8 cm.

FOTOGRAFIE – Fotografie a/n virată sepia, reprezentând cursul organizat de Firma Singer. Pe verso: ştampila cu numele, adresa şi atelierul fotografului (Foto MODERN, Emanoil Sârbu, Piteşti str. Şerban Vodă nr. 160 şi textul “Amintire de la Cursul Perişani, 17 August ‘927”. Provenienţă: loc. Cârligele, jud. Vrancea. Datare: 1927. Dimensiuni: L – 14,3 cm, l – 10,1 cm. Fond Ionescu Marcel

PHOTO – Photo in sepia, representing a training course organized by the Singer company. On the back: stamp with the name, address and the photographer’s workshop (Photo: MODERN, Emanoil Sârbu, Piteşti town, Şerban Vodă Street, no. 160 and the text “Souvenir from Training Course Perişani, August 17, ‘927”. Origin: Cârligele, Vrancea county. Dated: 1927. Dimensions: length – 14.3 cm, width – 10.1 cm. Ionescu Marcel Fund.

DIPLOMĂ – Diplomă eliberată de Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor. Provenienţă: sat Radu Vodă, com Vodă, jud. Brăila. Datare: 1943. Dimensiuni: L – 32,5 cm, l  – 26 cm. Fond Stănescu

 DIPLOMA – Diploma awarded by the Ministry of Culture and Religious Affairs. Origin: Radu Vodă, Vodă village, Brăila county. Dated: 1943. Dimensions: length – 32.5, width – 26 cm. Stănescu Fund

TABLOU – Ulei pe pânză reprezentând un chip de ţăran din Oaş, îmbrăcat în costum popular. Artist: Vasile Filip (pictor naiv, Baia-Mare). Proveninţă: loc. Slobozia, jud. Ialomiţa. Datare: 1977. Dimensiuni: L – 59 cm, l – 50 cm. Fondul Răzvan Ciucă

PAINTING – Oil on canvas representing a peasant from Oaş, dressed in a traditional costume. Artist: Vasile Filip (naive painter, Baia – Mare). Origin: Slobozia, Ialomiţa county. Dated: 1977. Dimensions: length – 59 cm, width – 50 cm. Răzvan Ciucă Fund .

APARAT RADIO – Radio firmat “ORION-RADIO”, seria “164948”, TYV 955 / U, 110, 130, 150, 220V, care funcţionează cu alimentare pe baterii sau la curent alternativ 220V. Provenienţă: loc. Bucu, jud. Ialomiţa. Datare: 2/2 sec. XX. Dimensiuni: L – 50 cm, l – 26 cm, H – 38 cm. Fondul Dumitru.

RADIO – Radio branded “ORION-RADIO”, serial “164948”, TYV 955 / U, 110, 130, 150, 220V, running on battery or power AC 220V. Origin: Bucu, Ialomiţa county. Dated: second half of twentieth century. Dimensions: length – 50 cm, width – 26 cm, height – 38 cm. Dumitru Fund.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *