Adunarea generală extraordinară a A.I.M.A.

mna Lun, 01/07/2013 - 00:00
evenimente

În perioada 26-30 iunie 2013, la Tartu, în Estonia, au avut loc reuniunea anuală a Prezidiului, Adunarea generală extraordinară a Asociaţiei Internaţionale a Muzeelor de Agricultură şi Conferinţa internaţională “Muzeele de agricultură şi viaţă rurală ca păstrători ai patrimoniului rural şi rolul lor în dezvoltarea turismului internaţional”, la care Muzeul Agriculturii Slobozia – membru instituţional al AIMA şi gazdă a Congresului al XVI-lea (România, 2011) – a fost reprezentat de către prof. Gheorghe Petre, manager al muzeului şi membru al Prezidiului AIMA, însoţit de Marina Ilie, membru individual al Asociaţiei.

Participarea la reuniunea anuală a Prezidiului AIMA a vizat implicarea activă în dezbaterile pe marginea noului statut şi a planului strategic al Asociaţiei pe perioada 2013-2014, respectiv 2014-2017, dar şi stabilirea unor contacte cu specialişti în domeniul muzeografiei şi al ştiinţelor agricole din mai multe ţări. Printre amendamentele aduse de membrii comisiei pentru revizuirea Statutului au fost luate în considerare propunerile prof. Gheorghe Petre: “AIMA este o organizaţie afiliată Consiliului Internaţional al Muzeelor (ICOM)”; “Adunarea Generală este legal constituită dacă întruneşte cel puţin jumătate plus unu din membrii Asociaţiei – prezenţi fizic la vot sau prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă”; “În cazul vacantării unor posturi, Comitetul Executiv (Prezidiul) ocupă aceste funcţii până la următoarea Adunare Generală, care decide asupra ocupării locurilor vacante în următorul mandat”.

   În cadrul Adunării Generale ordinare prof. Gheorghe Petre a prezentat Raportul asupra celui de-al XVI-lea Congres al AIMA (desfăşurat la Slobozia, România, în anul 2011). Au mai fost prezentate Raportul asupra Adunării Generale a Asociaţiei, Raportul de activitate a Prezidiului AIMA în perioada 2011-2013 şi Situaţia financiară şi evidenţa membrilor. După aprobarea noului statut, a fost ales noul preşedinte (doamna Merli Sild, din Estonia) şi desemnată ţara care va organiza Congresul AIMA din 2014 – Franţa, oraşul Marsilia.

   Conferinţa internaţională “Muzeele de agricultură şi viaţă rurală ca păstrători ai patrimoniului rural şi rolul lor în dezvoltarea turismului internaţional” a avut scopul de a lansa, la nivel internaţional, o dezbatere pe tema conservării şi promovării patrimoniului cultural din spaţiul rural, facilitând schimbul de idei şi de experienţă în rândul cercetătorilor preocupaţi de protecţia şi gestiunea bunurilor culturale tradiţionale. Managerul Muzeului Agriculturii Slobozia, prof. Gheorghe Petre, a prezentat comunicarea ştiinţifică “Păstrarea şi promovarea tradiţiei rurale – premise sine qua non ale unei culturi naţionale”, însoţită de o proiecţie PowerPoint menită să pună în evidenţă atât diversitatea manifestărilor organizate de Muzeul Agriculturii în anul 2012, cât şi interesul instituţiei pentru promovarea patrimoniului cultural naţional. Cu acest prilej gazdele au pregătit oaspeţilor străini un program complex. După prezentarea generală a expoziţiilor “Cultivarea inului în viaţa noastră de toate zilele” şi “Avicultura în Estonia”, membrii AIMA şi ceilalţi participanţi la Conferinţă au fost invitaţi să descopere secretele vieţii rurale tradiţionale prin prisma direcţiilor majore conturate în muzeografia actuală de profil, în cadrul unor workshop-uri tematice şi vizite de documentare.