Istoric

 

ÎNFIINŢAT prin Decizia Prefecturii Judeţului Ialomiţa nr. 176/1990. Deschis oficial pentru public la 25 Martie 1996, la iniţiativa fostului director Răzvan Ciucă - coordonatorul Muzeului Agriculturii din România  din 1990 până în 2011.

DIRECTOR: prof. dr. Gheorghe Petre.SEDIUL are 3866 mp (suprafaţă desfăşurată) şi teren aferent 8420 mp.ARIA DE COMPETENŢĂ Muzeul Naţional al Agriculturii are ca obiect de activitate istoria agriculturii, antropologia agrară şi arheologia industrială specifică de pe tot cuprinsul ţării.FINANŢAT din Bugetul Consiliului Judeţean Ialomiţa.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ :

        1. Serviciul Patrimoniu - Colecţii - Documentar - Conservare - Restaurare

        2.    Financiar - Contabil - Personal - Administrativ - Aprovizionare

        3.   Compartiment Juridic

        4.    Compartiment Secretariat - Registratură

        5.    Compartiment Arhivă - Documentare - Bibliotecă

        6.    Compartiment Relaţii cu publicul - Arhivă foto-video

PERSONALUL MUZEULUI:

33 salariaţi: muzeografi (specializări: etnologie, muzeologie, mecanică agricolă, horticultură, istorie, textile, filozofie), restauratori, personal administrativ.PATRIMONIUL MUZEAL

 •   Biserica de lemn „Poiana”- monument istoric şi de arhitectură  (1737), care asigură toate serviciile religioase pentru Parohia „Buna Vestire”;
 •    Ferma model Perieţi – monument de istorie agrară, cea mai mare fermă producătoare de seminţe de legume şi flori din Europa de răsărit în prima jumătate a sec. XX.
 •    Unităţi în aer liber: a) la sediu: casă de gospodar (început de secol XX); hambar (1869);  cuptoare tradiţionale de copt pâine; colaci de fântână (1853, 1937); însemne funerare (1889, 1877); b) in situ:  instalaţie complexă cuprinzând moară cu pietre (1935) şi piuă pentru finisat postavul, acţionate prin motor „DEUTZ” (1912), Dănicei, judeţul Vâlcea.
 •   Colecţii reprezentative (peste 13330 de  piese): unelte, maşini agricole şi instalaţii de arheologie industrială; mijloace de transport; etnografie; istorie-memorialistică, artă-religie.
 •   Arhiva ştiinţifică şi documentară: peste 70000 de unităţi.
 •   Fondul bibliotecii: peste 13000 unităţi.
 •   Parc: peste 55 de specii dendrologice.VALORIFICARE MUZEALĂ

 •    Expoziţii temporare.
 •    Participarea la târguri naţionale şi internaţionale (expoziţii pavilionare şi în aer liber, demonstraţii practice).
 •    Depozit vizitabil.
 •    Programe specifice: „Casa Pâinii” şi „Noi-Voi”  atrag,  în fiecare an, zeci de mii de vizitatori.
 •    Magazinul muzeului: obiecte de artă populară şi artizanat, publicaţii de specialitate.PUBLICAŢII  M.N.A. este editorul Colecţiei "Bibliotheca Romaniae Historiae Agriculturae" (seriile "Din Istoria Exploataţiilor Agricole", "Etnologie" şi "Patrimoniu")

* * *

    M.N.A. oferă  informaţii utile privind istoria unor firme celebre de utilaje agricole: Lanz-Bulldog, McCormick, Fordson, HSCS s.a.; construcţia cuptoarelor de pâine din Bărăgan; reţete culinare; medicină naturistă; principii de management agricol; industrie casnică textilă; mijloace de transport tradiţionale; etc.DIALOG INTERNAŢIONAL M.N.A. este afiliat la organisme internaţionale aparţinând de UNESCO (Asociaţia Internaţională a Muzeelor de Agricultură, Societatea Internaţională de Etnologie şi Folclor, Organizaţia Internaţională de Arte Populare). Din 2004, Muzeul este membru al Asociaţiei internaţional a Muzeelor de Agricultură (AIMA).

DIPLOMELE, MEDALIILE ŞI  TROFEELE primite în decursul anilor conturează personalitatea unei instituţii cultural-ştiinţifice de anvergură.

 •     Medalia „MéTIERS D’ART”, conferită de Societe d’Encouregement des Metiers d’Art pentru organizarea pavilionului României din cadrul manifestării Carrefour International des Metiers d’Art – Le Touquet, Franţa (1991).
 •     Nominalizat la PREMIUL MUZEUL EUROPEAN AL ANULUI (EMYA 1998)
 •     Premiul „Dimitrie Leonida” (2003) şi Premiul „Horia Bernea” (2004), acordate de către Ministerul Culturii şi Cultelor în cadrul decernării Premiilor pentru Patrimoniul Cultural Naţional.
 •     Premiul OSKAR acordat M.N.A. de către revista Capital "pentru cea mai stabilă evoluţie a deceniului" (2003).
 •     Trofeul Internaţional „TEHNOLOGIE ŞI CALITATE” şi Diploma de acreditare, acordată de Editorial Office şi Trade Leader`s Club „în semn de recunoaştere a traiectoriei sale ascendente” (Geneva, Elveţia, 26 martie 2007).Se adaugă: 10 diplome de excelenţă, 6 diplome de merit, 1 diplomă de onoare, 5 premii speciale, 2 trofee, 2 titluri onorifice, 2 medalii.

Muzeul a fost şi este vizitat de numeroase personalităţi din ţară şi din străinătate.