TRADIŢII DE SECERIŞ PREZENTATE ÎN GERMANIA

mna Joi, 06/10/2016 - 10:36
evenimente

   Muzeul Naţional al Agriculturii a participat, în data de 24 septembrie,  anul curent,  la cea de-a 19-a ediție a Săptămânii Interculturale  din Offenbach, Germania.

 În urma unei colaborări între Muzeul Naţional al Agriculturii și ARO Asociația Românilor din Frankfurt și împrejurimi, s-a concretizat evenimentul INTERCULTURRELE WOCHEN, cu manifestarea culturală complexă ERNTEDANKFEST ÎN DER WALAHEI/OBICEIURI STRĂBUNE DE ZIUA RECOLTEI. În cadrul programului, s-au desfășurat,  în Offenbach, două activități - un atelier la sediul ARO (după/amiaza),   unde copii și însoțitorii lor, români, au învățat noțiuni teoretice și practice referitoare la cununile împletite din spice de grâu de la sfârșitul secerișului, și o expoziție foto documentară  și  proiecţia unui film cu obiceiuri legate de seceriș,  pentru publicul român și german, la  Busing Palais (seara). Programul a continuat cu proiecţia filmului „Paşaport de Germania” şi o întâlnire cu regizorul român Răzvan Georgescu și cu protagonistul filmului său, Hartwig Ochsenfeld. La atelierul programat, participanţii au învăţat să împletească obiecte rituale specifice secerişului (”Barba lui Dumnezeu”, „Cununa de cap”, „Crucea” ş.a.), pe care ţăranul român le considera sfinte şi le ţinea la icoană, sau le ducea la biserică, la sfințit,  pentru că aveau menirea de a asigura pâinea şi sporul casei, și astfel se mulțumea lui Dumnezeu pentru recolta anului. Andreas Adam, actor de origine română, a asigurat traducerea discuţiilor pe marginea tematicii abordate.

   Dezvoltarea acestui program cultural pentru cultivarea interesului faţă de tradiţiile  populare  şi  stimularea participării la acţiuni culturale româneşti, a presupus un efort suplimentar din partea muzeului, dar obiectivul general al manifestării  din Offenbach a contribuit la creşterea interesului pentru tradiţiile poporului român, la îmbogăţirea universului cunoaşterii, la dezvoltarea şi formarea unei atitudini pozitive a românilor din diaspora faţă de misiunea conservatoare a Muzeului Naţional al Agriculturii. Deși activitatea culturală s-a adresat în primul rând românilor stabiliţi în Germania,  la această acţiune a fost invitat și public german, ca atare materialele promoționale au fost bilingve.

   Manifestarea organizată de  ARO Asociația Românilor din Frankfurt şi împrejurimi a fost o deschidere pentru Muzeul Naţional al Agriculturii, instituţie unică în România, pentru popularizarea sa peste hotare, pentru creşterea numărului de vizitatori virtuali şi fizici, pentru ducerea mai departe a tradiţiilor poporului român şi pentru crearea de noi legături cu instituţii de cultură din străinătate.