Program editorial1.    Publicaţii:

 •     M.A.R., Domeniul Perieţi. Exploatare agricolă şi horticolă, Ediţie îngrijită de Răzvan CIUCĂ, Colecţia Bibliotheca Romaniae Agriculturae, Seria Din istoria exploataţiilor agricole din România, Ed. Mini print, Bucureşti, 1997.
 • M.A.R., Dumitru N. Seceleanu. Documente inedite, Colecţia Bibliotheca Romaniae Agriculturae, Seria Din istoria exploataţiilor agricole din România, Ed. Mini print, Bucureşti, 1997.
 • CIUCĂ Răzvan, GHERGHE Fănica, Catalogul maşinilor de cusut din colecţia M.N.A., Colecţia Bibliotheca Romaniae Agriculturae, Seria Patrimoniu, Editura Star Tipp, Slobozia.
 • CIUCĂ Răzvan, CROITORU-CAPBUN Viorica, STOIANOVICI Ileana, CIOFU Ruxandra, ARDELEANU Maria, FERMA MODEL PERIEŢI. Repere istorice, politico-sociale, economice şi agrotehnice. Catalog de soiuri de legume şi specii de flori, Colecţia Bibliotheca Romaniae Agriculturae, Seria Din istoria exploataţiilor agricole din România, Editura Star Tipp, Slobozia, 2002.
 • Croitoru-Capbun Viorica, Ciucă Răzvan, Pâinea de neamul românesc, Colecţia Bibliotheca Romaniae Agriculturae, Seria Etnologie, Editura Star Tipp, Slobozia, 2002.
 • M.A.R., Simpozionul Naţional de Istorie şi Retrologie Agrară, ediţia a XX-a, Apa şi Agricultura, Slobozia – Amara, 9 – 12 octombrie 2002.
 • Vetu Roxana, Unelte, maşini şi instalaţii textile şi de pielărie – Catalog, Colecţia Bibliotheca Romaniae Agriculturae, Seria Patrimoniu, Ed. Star Tipp, Slobozia, 2003.
 • Nicolae Postolache, Evanghelie Zappa de la Broşteni la Atena. Repere europene, ed. a 2-a rev.,  Răzvan Ciucă, M.A.R. - Colecţia Bibliotheca Romaniae Agriculturae, Seria Patrimoniu, Editura Star Tipp, Slobozia, 2004.
 • Fănica Gherghe, Răzvan Ciucă, Emilia Visileanu, Ştergare româneşti. Repertoriu de motive tradiţionale. Colecţiile M.N.A. - Catalog, Colecţia Bibliotheca Romaniae Agriculturae, Seria Patrimoniu, în colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie, Editura Certex, Bucureşti, 2007.
 •  Anca-Maria Georgescu-Fuerea, Perieţi, Slobozia - evocări Familia C. Georgescu-Fuerea, M.N.A., Colecţia BIBLIOTHECA ROMANIAE HISTORIAE AGRICULTURAE, Seria DIN ISTORIA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE DIN ROMÂNIA, Slobozia, 2009, 85 p.
 • CALENDARUL 2011. „CALENDARUL DIVEI CU NEAMURI LA ŢARĂ” Este un calendar de birou, tipărit la Editura EDIMPRES CAMRO Bucureşti. Acest calendar este de colecţie, înseriat de la 1 la 200. Este format 21,5 x 16, cu arc, suport piramidă. Hârtia este dublul cretat mată. Conţine 15 file (coperţile, 12 file cu lunile anului şi o filă cu talonul de concurs), fiecare filă pe faţă şi verso prezintă câte o carte poştală.
 • "The XVI-th Congress of the International Association of Agricultural Museums. September 4-10, 2011, BREAD AND WINE - Historical, ethnological, technological and cultural parallels" - 2011. Este un volum editat de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Muzeul Agriculturii, în limbile română şi engleză. Cuprinde comunicările ştiinţifice prezentate de participanţii la cel de-al XVI-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale a Muzeelor de Agricultură, desfăşurat la Slobozia, în perioada 4-10 septembrie 2014.
 • În anul 2012 au fost realizate cataloage pentru expoziţiile: "Metrologia şi Agricultura"; "Scoarţe Româneşti"; "Plugăritul, istorie şi civilizaţie" şi "Tractorul în agricultura românească"; "Lelia Urdărianu"; "Ceramica românească, artă şi utilitate" şi Catalogul "Activităţi muzeale 2012". 

 •  Calendar 2013 - "Din bucătăria de odinioară"

 • În anul 2013 au fost realizate cataloage pentru expoziţiile: “Fierul de călcat pe aburii vremii”; “Albinăritul tradiţii româneşti”; “Documente din agricultura românească”; “Timpul în percepţia ţăranului român”; “Unelte şi maşini de secerat, treierat, vânturat”, ISBN 978-973-0-15085-8; “Cununa grâului”, ISBN 978-973-0-15286-9.

 
     
     
     
   

 

2. Lucrări apărute în publicaţii de specialitate, cu ocazia participării la congrese internaţionale (AIMA, SIEF, IOV) şi sesiuni de comunicări organizate de diverse muzee din ţară.

3. Materiale promoţionale pentru diverse manifestări culturale:

 • Pliante - catalog de expoziţii;

 

 • Volante prezentare MNA;

 

 • Afişe pentru expoziţii;

 

 • Bannere;

 

 • Cărţi poştale:

 

 

Complex MUZEUL NAŢIONAL AL AGRICULTURII

- MUZEUL, BISERICA, PARCUL

     
     
     
     

Din istoria exploataţiilor agricole din Bărăgan

     
     
 
     
   

Imagini din albumul

"Fraţii D. şi N. SECELEANU - Vederi din gospodăria de pe MOŞIILE SLOBOZIA ŞI CIOROIU,
JUDEŢUL IALOMIŢA"

alcătuit cu ocazia Expoziţiei jubiliare Bucureşti 1906