Istorie – memorialistică

mna Joi, 31/07/2014 - 07:29
colecții

 

documente şi obiecte care au aparţinut unor mari personalităţi ale agriculturii, a unor exploataţii agricole de referinţă în agricultura românească; documente referitoare la diverse evenimente istorice şi sociale etc. Unele dintre acestea se constituie în fonduri speciale, precum:

-    Fondul Stoianovici  – patrimoniu referitor la Ferma model Perieţi, jud. Ialomiţa, şi la ctitorii săi, Aureliu Ioan Popescu (1898-1967) şi Lelia Urdărianu (1899-1990); documente şi obiecte diverse care au aparţinut unor personalităţi istorice, artistice din genealogia familiilor Urdărianu, Stoianovici, Ion Poenaru Bordea, Antoine Bibescu; o colecţie de artă plastică reprezentând lucrări semnate Lelia Urdărianu ş.a.

-    Fondul Dumitru N. Seceleanu (1857-1932) – agricultor, preşedintele Sindicatului Agricultorilor din Ialomiţa, senator, proprietar al Moşiei Mărculeşti, jud. Ialomiţa.

-    Fondul Aurelian Pană (1880-1951) – agricultor, preşedintele Academiei de agricultură, ministrul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, proprietar al Moşiei Frăţileşti-Sudiţi, jud. Ialomiţa.

-    Fondul Nicolae D. Cornăţeanu (1899-1977) - profesor universitar, deputat, preşedintele Societăţii Inginerilor Agronomi, Ministrul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, proprietar al Moşiei Ghimpaţi, jud. Ialomiţa.

-    Fondul Midvighi – documente referitoare la Ferma viticolă Horia – Ţifeşti, jud. Vrancea.

-    Fondul Fundata – documente referitoare la fenomenul deportărilor în Bărăgan (Fundata – sat de deportaţi stabiliţi aici cu domiciliul obligatoriu în 1951).

    

 Alte fonduri: Răzvan Ciucă, Paul Petrescu, Pr. Dragoş Gabriel Stanciu, Dumitru, Stănescu, Ionel Marcel, Şerban Carmen Nicoleta, Oprea.