CALOIANUL – RITUAL AGRAR PENTRU RODIRE ŞI VREME DE SECETĂ

mna Joi, 26/04/2018 - 15:29
evenimente

   Muzeul Agriculturii a organizat, joi, 26 aprilie 2018, manifestarea tradiţională Caloianul – ritual agrar pentru rodire şi vreme de secetă, străvechi obicei cu ample semnificaţii legate de fertilitate şi protejarea gospodăriei ţărăneşti. 

   Secvenţe din străvechiul ceremonial agrar care este Caloianul au fost readuse la viaţă şi prezentate comunităţii urbane din Slobozia de grupuri de copii de la Borduşani, Griviţa, Luciu-Gura Ialomiţei şi Miloşeşti, însoţiţi de cadre didactice şi părinţi.