Al XVII-lea Congres al Asociației Internaționale a Muzeelor de Agricultură

mna Mar, 25/11/2014 - 15:24
anunturi

 

În perioada 5-10 noiembrie 2014, la Marsilia, Franţa, s-au desfăşurat lucrările celui de-al XVII-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale a Muzeelor de Agricultură şi Conferinţa Internaţională Colecţiile de agricultură – o nouă dinamică (Agriculture Collections – A New Dynamic), organizate de Muzeul Civilizaţiilor Europene şi Mediteraneene din Marsilia, la care au participat peste 80 de specialişti din 21 de ţări (Algeria, Belgia, Canada, Egipt, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, India, Italia, Japonia, Marea Britanie, Nigeria, Norvegia, Polonia, Republica Gambia, România, Slovenia, Statele Unite ale Americii, Ungaria. Muzeul Agriculturii din România a fost reprezentat de prof. dr. Gheorghe Petre, directorul instituţiei, membru al Comitetului Executiv AIMA, şi dr. Marina Ilie, traducător şi interpret, membru individual AIMA. Lucrările Congresului au fost precedate de o reuniune a Comitetului Executiv, în care s-au făcut nominalizări pentru completarea componenţei acestuia, precum şi propuneri pentru prelungirea mandatelor unor membri, printre care şi cel al prof. dr. Gheorghe Petre.

Lucrările Conferinţei Internaţionale Colecţiile de agricultură – o nouă dinamică s-au desfăşurat în trei sesiuni tematice: Aspecte privind interacţiunea dintre vizitatorii de muzeu şi colecţiile agricole; Principalele mijloace de înţelegere a colecţiilor muzeale cu profil agricol; Cum pot colecţiile de agricultură să contribuie la reînnoirea muzeografiei în contemporaneitate?), urmate de trei ateliere de lucru (Civilizaţia Pâinii; Animale vii în muzeele de agricultură; Studii de caz pornind de la colecţii specifice), o masă rotundă (François Sigaut – preocupări ştiinţifice şi dificultăţi ale cercetării interdisciplinare în ştiinţele umaniste) şi trei ateliere François Sigaut (Cartografierea vechilor tehnologii agricole: Stadiul actual al cercetărilor în domeniul agriculturii preindustriale; Coase şi seceri… sau despre istoria furajelor şi a tehnicilor de recoltare a cerealelor; Omenirea, uneltele, mediul natural, societatea… Ce am fi noi fără uneltele noastre?; Muzeul şi cercetătorul: către un deziderat al sinergiilor). Reprezentanţii Muzeului Agriculturii din România, prof. dr. Gheorghe Petre şi dr. Marina Ilie, au prezentat comunicarea Evoluţia Muzeului Agriculturii de la deschidere şi până în prezent, în cadrul sesiunii tematice Aspecte privind interacţiunea dintre vizitatorii de muzeu şi colecţiile agricole.