Aprilie 2018

ATELIERUL DE ÎNCONDEIAT OUĂ

   La Muzeul Naţional al Agriculturii, în perioada 26-30 martie 2018, este deschis atelierul de încondeiat ouă, manifestare tradiţională, care aduce la muzeu, în fiecare an, înaintea marii sărbători a Paştelui, copii de toate vârstele, cadre didactice şi părinţi, dornici să afle tainele meşteşugului şi ale artei încondeierii ouălor.

CALOIANUL – RITUAL AGRAR PENTRU RODIRE ŞI VREME DE SECETĂ

   Muzeul Agriculturii a organizat, joi, 26 aprilie 2018, manifestarea tradiţională Caloianul – ritual agrar pentru rodire şi vreme de secetă, străvechi obicei cu ample semnificaţii legate de fertilitate şi protejarea gospodăriei ţărăneşti. 

   Secvenţe din străvechiul ceremonial agrar care este Caloianul au fost readuse la viaţă şi prezentate comunităţii urbane din Slobozia de grupuri de copii de la Borduşani, Griviţa, Luciu-Gura Ialomiţei şi Miloşeşti, însoţiţi de cadre didactice şi părinţi.