Iulie 2013

Adunarea generală extraordinară a A.I.M.A.

În perioada 26-30 iunie 2013, la Tartu, în Estonia, au avut loc reuniunea anuală a Prezidiului, Adunarea generală extraordinară a Asociaţiei Internaţionale a Muzeelor de Agricultură şi Conferinţa internaţională “Muzeele de agricultură şi viaţă rurală ca păstrători ai patrimoniului rural şi rolul lor în dezvoltarea turismului internaţional”, la care Muzeul Agriculturii Slobozia – membru instituţional al AIMA şi gazdă a Congresului al XVI-lea (România, 2011) – a fost reprezentat de către prof. Gheorghe Petre, manager al muzeului şi membru al Prezidiului AIMA, însoţit de Marina Ilie, membru individual al Asociaţiei.